PORADŇA


Neváhajte nám položiť otázky, ktoré Vás zaujímajú. Odpoveď Vám zašleme do 1 týždňa.

Dotazujúci klient, žiadajúci o bezplatnú právnu radu, zaslaním svojej otázky, dáva notárovi výslovný súhlas na použitie jeho dotazu na účely zverejnenia, bez zverejnenia akéhokoľvek osobného údaja, vrátane mena dotazujúceho klienta.
Riana
Dobrý deň.
Mám žijúcich rozvedených rodičov. Môj rozvedený brat, ktorý mal z predchádzajúcich vzťahov dve deti v auguste tohto roku zomrel. Kto bude v prípade úmrtia dediť po našich rodičoch?
Ďakujem
Borská

Odpoveď od poradnaBD:
Dobrý deň,
Pokiaľ Vaši rodičia , otec aj mama samostatne nespíšu závet, po Vašom otcovi/mame bude dediť v 1. ded. skupine otec v 1/3, vy v 1/3 a obe deti Vášho brata po 1/6. po preživšom rodičovi budete dediť vy v 1/2 a bratove deti po 1/4.


S úctou
Vaša notárka
Notársky úrad
093 01 Vranov n. T., M. R. Štefánika 2427,
Po,Ut,,Št: 7.30-16.00, Str., Pi 7.30-16.15
tel. 057 446 25 88, mobil 0905 345 501
Notársky úrad
094 31 Hanušovce n. T., Slovenská 711/59
Ut,Št,: 7.30-16.00
mobil 0905 655 039
www.notar-vranov.sk
e-mail: miriam.breznoscakova@notar.sk

Poskytuje tieto služby v rámci notárskej a inej činnosti
• Osvedčovanie podpisov, listín, vydávanie výpisov z OR Spisovanie závetov, listín o vydedení a iných úkonov pre prípad smrti
• Spisovanie kúpnych , darovacích, zámenných, zaopatrovacíh zmlúv, zmlúv o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a vecných bremenách vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Spisovanie dohôd manželov o dispozícii s bezpodielovým spoluvlastníctvom a o vyporiadaní BSM vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Notárska úschova peňazí a listín
• Spisovanie listín pri zakladaní a zmenách v obchodných spoločnostiach vrátane elektronických návrhov na zápis v obchodnom registri so zníženým súdnym poplatkom min.50%
• Spisovanie vyhlásení dlžníkov o súhlase s exekúciou – exekučné tituly pre veriteľov
• Registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv k hnuteľným veciam - NCRzp
• Registrácia do registra Partnerov verejného sektora - RPVS
• Osvedčovanie priebehov schôdzí, zhromaždení spoločností, dobrovoľných dražieb, prijímateľov 2%
• Osvedčovanie vyhlásení rôzneho druhu (napr. vydržania..)
• Spisovanie návrhov na dodatočné konanie o dedičstve
• Spisovanie plnomocenstiev a vyhlásení aj v anglickom jazyku
• Spisovanie iných listín, návrhov a podaní
• Poskytovanie právnych rád

Mimosúdne riešenie sporov v majetkových, manželských a dedičských veciach prostredníctvom mediátora
30.10.2019 12:25

Michal Slama
Dobry den ,sestra zomrela bazdetná, brat aj synovec zomreli, ma nárok na dedenie syn synovca čiže vlastne prasynovec?

Odpoveď od poradnaBD:
Dobrý deň,
ak nie je platný závet, poruč. v 1. ded. sk.nezanechal manžela, deti, v 2. ded. sk. nezanechal rodičov ani spolužijúcu osobu, v 3. ded. skupine, pokiaľ nie je spolužijúca osoba, dedia súrodenci a ich det. Teda ak sestra zomrela ako slobodná, bezdetná, sirota a sama, mala 2 súrodencov - Vás a Vášho brata, ktorý zomrel, rovnako ako jeho jediný syn, potom by ste mali byť výlučným dedičom vy.
S úctou
Vaša notárka
Notársky úrad
093 01 Vranov n. T., M. R. Štefánika 2427,
Po,Ut,,Št: 7.30-16.00, Str., Pi 7.30-16.15
tel. 057 446 25 88, mobil 0905 345 501
Notársky úrad
094 31 Hanušovce n. T., Slovenská 711/59
Ut,Št,: 7.30-16.00
mobil 0905 655 039
www.notar-vranov.sk
e-mail: miriam.breznoscakova@notar.sk

Poskytuje tieto služby v rámci notárskej a inej činnosti
• Osvedčovanie podpisov, listín, vydávanie výpisov z OR Spisovanie závetov, listín o vydedení a iných úkonov pre prípad smrti
• Spisovanie kúpnych , darovacích, zámenných, zaopatrovacíh zmlúv, zmlúv o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a vecných bremenách vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Spisovanie dohôd manželov o dispozícii s bezpodielovým spoluvlastníctvom a o vyporiadaní BSM vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Notárska úschova peňazí a listín
• Spisovanie listín pri zakladaní a zmenách v obchodných spoločnostiach vrátane elektronických návrhov na zápis v obchodnom registri so zníženým súdnym poplatkom min.50%
• Spisovanie vyhlásení dlžníkov o súhlase s exekúciou – exekučné tituly pre veriteľov
• Registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv k hnuteľným veciam - NCRzp
• Registrácia do registra Partnerov verejného sektora - RPVS
• Osvedčovanie priebehov schôdzí, zhromaždení spoločností, dobrovoľných dražieb, prijímateľov 2%
• Osvedčovanie vyhlásení rôzneho druhu (napr. vydržania..)
• Spisovanie návrhov na dodatočné konanie o dedičstve
• Spisovanie plnomocenstiev a vyhlásení aj v anglickom jazyku
• Spisovanie iných listín, návrhov a podaní
• Poskytovanie právnych rád

Mimosúdne riešenie sporov v majetkových, manželských a dedičských veciach prostredníctvom mediátora
24.10.2019 17:29

Emilio
Dobrý deň.
Mám takúto otázku.Otec zomrel pred tridsiatimi rokmi.V dedičskom konaní matka dedila 1/2 a štyria súrodenci po 1/8.Teraz matka darovala svoju 1/2 jednému zo synov,čiže nemá na seba písaný žiaden majetok-Teraz je pomer 5/8+1/8+1/8+1/8.Ako sa bude dediť v prípade jej úmrtia-prebehne dedičské konanie?
Ďakujem

Odpoveď od poradnaBD:
Dobrý deň,
darovanie za života nemá vyplyv na dedenie a výšku ded. podielov, s výnimkou prípadného započítania do ded. podielu obdarovaného dediča neobvyklým (hodnotovo) darom.
Po mame prebehne ded. onanie a prejedná sa ten majetok, ktorý ku dňu smrti vlastnila, teda mimo domu v ded. podieloch po 1/4 každý z vás, pokiaľ samozrejme nebol závet. Samozrejme, vždy sa môžte dedičia dohodnúť o vyporiadaní dedičstva aj inak ako podľa ded. podielov.
S úctou
Vaša notárka
Notársky úrad
093 01 Vranov n. T., M. R. Štefánika 2427,
Po,Ut,,Št: 7.30-16.00, Str., Pi 7.30-16.15
tel. 057 446 25 88, mobil 0905 345 501
Notársky úrad
094 31 Hanušovce n. T., Slovenská 711/59
Ut,Št,: 7.30-16.00
mobil 0905 655 039
www.notar-vranov.sk
e-mail: miriam.breznoscakova@notar.sk

Poskytuje tieto služby v rámci notárskej a inej činnosti
• Osvedčovanie podpisov, listín, vydávanie výpisov z OR Spisovanie závetov, listín o vydedení a iných úkonov pre prípad smrti
• Spisovanie kúpnych , darovacích, zámenných, zaopatrovacíh zmlúv, zmlúv o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a vecných bremenách vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Spisovanie dohôd manželov o dispozícii s bezpodielovým spoluvlastníctvom a o vyporiadaní BSM vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Notárska úschova peňazí a listín
• Spisovanie listín pri zakladaní a zmenách v obchodných spoločnostiach vrátane elektronických návrhov na zápis v obchodnom registri so zníženým súdnym poplatkom min.50%
• Spisovanie vyhlásení dlžníkov o súhlase s exekúciou – exekučné tituly pre veriteľov
• Registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv k hnuteľným veciam - NCRzp
• Registrácia do registra Partnerov verejného sektora - RPVS
• Osvedčovanie priebehov schôdzí, zhromaždení spoločností, dobrovoľných dražieb, prijímateľov 2%
• Osvedčovanie vyhlásení rôzneho druhu (napr. vydržania..)
• Spisovanie návrhov na dodatočné konanie o dedičstve
• Spisovanie plnomocenstiev a vyhlásení aj v anglickom jazyku
• Spisovanie iných listín, návrhov a podaní
• Poskytovanie právnych rád

Mimosúdne riešenie sporov v majetkových, manželských a dedičských veciach prostredníctvom mediátora
05.10.2019 14:11

petra
Vážená pani doktorka,
dovoľte mi, aby som sa touto cestou informovala ohľadom povinností, aké pre moju priateľku a jej brata ako dedičov po ich otcovi vyplývajú vo vzťahu k právnym nástupcom jeho súrodencov. Genéza prípadu sa má tak, že titulom uznesenia štátneho notárstva ešte z roku 1962 nadobudol ich otec „R.“ ako jediný spomedzi 6 súrodencov po svojom otcovi „Ľ.“ poľnohospodársku pôdu. V rámci dedičského konania po starom otcovi „Ľ.“ sa v uznesení z roku 1962 dedičia dohodli, že celé dedičstvo prevezme do svojho vlastníctva ich otec „R.“, ktorý v prípade, že by sa nehnuteľnosť odovzdala do jeho tzv. súkromného obhospodarovania, vyplatí ustupujúcich dedičov obnosmi, ktoré by reprezentovali ich dedičské podiely v čase, ktorý si stanovia mimo rámca daného dedičského konania. Ich otec „R.“ však zomrel ešte predtým, než bola vôbec táto pôda na neho prepísaná. O predmetnej pôde, ktorú mal ešte v minulosti zdediť ich otec „R.“ donedávna nevedeli. Situáciu sa však rozhodli riešiť a požiadali príslušný kataster o prepis pôdy na ich otca „R.“ po starom otcovi „Ľ.“ na základe uznesenia z roku 1962 a po jej úspešnom prepise bola táto pôda prejednaná v rámci dedičského konania o novoobjavenom majetku, v ktorom ju mohli úspešne nadobudnúť. O tom, že nejaká povinnosť výplaty pre právnych nástupcov po otcových súrodencoch je, si boli vedomí na základe uznesenia z roku 1962, avšak doteraz nevedia, či ich otec počas jeho života túto výplatu už uskutočnil alebo nie a nevedia ani to, či predmetnú pôdu skutočne obhospodaroval, nakoľko sa o nej iba prednedávnom dozvedeli, keďže do toho času nebol ako vlastník ani zapísaný na LV. Teraz sa im však začali ozývať potomkovia po otcových súrodencoch, ktorý žiadajú sa dohodnúť na výplate za ním (teraz už priateľkou a jej bratom ) zdedenú pôdu, s čím by nemali problém. No v podstate si ani nie sú istí, či po takom čase ešte nárok týchto potomkov (vnúčat) vôbec existuje a nemali ho žiadať už ich otca súrodenci priamo od neho. V prípade ak sa mýlia, tak by sa s nimi radi vysporiadali, no za pôdu títo potomkovia žiadajú nehorázne sumy, pričom podľa uznesenia z roku 1962 bola stanovená všeobecná cena pôdy v sume cca 3000 Kčs. Podľa našich zistení by sa malo dokonca jednať o pozemky, ktoré sú v chránenom území a určené prioritne na pestovanie viniča. Potomkovia po súrodencoch ich otca si však predstavujú niečo lukratívne a chcú na úkor týchto starších ľudí vyťažiť čo najviac. Kto vie za koľko by vôbec takú pôdu mohli predať. Pôdu však doteraz nepredali (ešte ani nefigurú ako vlastníci na LV po skončení dedičského konania po ich otcovi), a preto ani nemajú z čoho vyplatiť dedičské podiely, v prípade ak na to skutočne majú voči nim povinnosť. Títo potomkovia sa však nechali zastúpiť právnikom a tlačia ich k výplate. Narúša to ich rodinné vzťahy a boja sa súdneho konania. Naozaj nemajú z čoho im zaplatiť, a to, že nejakú pôdu vôbec budú mať im prinieslo viac starostí ako radosti. Veľmi Vás preto v ich mene prosím o radu, a teda ...

Odpoveď od poradnaBD:
Dobrý deň,
podstatné je vychádzať ozaj z obsahu uznesenia, kde záväzok výplaty vznikol. Treba vidieť toto uznesenie. Spomínate, že v r. 1962 sa zaviazal k výplate za akých podmienok, v akej sume, dokedy??? a súčasne , že sa o tom istom majetku konalo ešte raz v dodatočnom konaní o dedičstve. pokiaľ ide o lehoty , premlčacia doba je 3ročná a začína plynúť dňom, kedy sa mohlo právo - žiadať výplatu - uplatniť po prvýkrát.
Bolo by vhodné zájsť za najbližším notárom s oboma ded. rozhodnutiami, listom vlastníctva a poradiť sa.
je to konkrétny prípad a málo informácii ohľadom výroku rozhodnutí.
S úctou
Vaša notárka
Notársky úrad
093 01 Vranov n. T., M. R. Štefánika 2427,
Po,Ut,,Št: 7.30-16.00, Str., Pi 7.30-16.15
tel. 057 446 25 88, mobil 0905 345 501
Notársky úrad
094 31 Hanušovce n. T., Slovenská 711/59
Ut,Št,: 7.30-16.00
mobil 0905 655 039
www.notar-vranov.sk
e-mail: miriam.breznoscakova@notar.sk

Poskytuje tieto služby v rámci notárskej a inej činnosti
• Osvedčovanie podpisov, listín, vydávanie výpisov z OR Spisovanie závetov, listín o vydedení a iných úkonov pre prípad smrti
• Spisovanie kúpnych , darovacích, zámenných, zaopatrovacíh zmlúv, zmlúv o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a vecných bremenách vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Spisovanie dohôd manželov o dispozícii s bezpodielovým spoluvlastníctvom a o vyporiadaní BSM vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Notárska úschova peňazí a listín
• Spisovanie listín pri zakladaní a zmenách v obchodných spoločnostiach vrátane elektronických návrhov na zápis v obchodnom registri so zníženým súdnym poplatkom min.50%
• Spisovanie vyhlásení dlžníkov o súhlase s exekúciou – exekučné tituly pre veriteľov
• Registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv k hnuteľným veciam - NCRzp
• Registrácia do registra Partnerov verejného sektora - RPVS
• Osvedčovanie priebehov schôdzí, zhromaždení spoločností, dobrovoľných dražieb, prijímateľov 2%
• Osvedčovanie vyhlásení rôzneho druhu (napr. vydržania..)
• Spisovanie návrhov na dodatočné konanie o dedičstve
• Spisovanie plnomocenstiev a vyhlásení aj v anglickom jazyku
• Spisovanie iných listín, návrhov a podaní
• Poskytovanie právnych rád

Mimosúdne riešenie sporov v majetkových, manželských a dedičských veciach prostredníctvom mediátora
20.09.2019 13:40

Anna
Dobrý deň
žijem 6 rokov v Nemecku a plánujem sa tu usadiť a vydať.
Chcela som sa spýtať, ako postupovať pri zanechaní závetu, či na slovenskom notarskom urade alebo nemeckom notárskom úrade alebo na obidvoch.
Chcem, aby byt na slovensku zdedili moje deti a peniaze na slovenskom a nemeckom účte tiež.
Ďakujem pekne za odpoved.

Odpoveď od poradnaBD:
Dobrý deň,
to, že žijete, pracujete a mienite sa usadiť natrvalo v Nemecku by sa dalo posúdiť ako obvyklý pobyt v Nemecku podľa Nariadenia EÚ 650/2012. Čo by pre vás znamenalo, že dedičstvo po Vás by sa prejednávalo v Nemecku a rozhodovalo by sa podľa nemeckého práva. Podľa nemeckého práva by sa určovali dedičia, ich dedičské podiely ako aj platnosť závetu.
V svojom dotaze nepíšete či ste vydatá alebo nie.
Podľa slov. práva sú Vaše deti neopomenuteľní zákonní dedičia, teda dedili by po Vás výlučne oni, pokiaľ nemáte manžela. Ak manžela máte a chcete aby dedili, je treba spísať závet.
Ak si chcete zabezpečiť to, aby sa v ded. konaní uplatňovalo slovenské právo, odporúčam vám vykonať voľbu slovenského práva. Oslovte slov. notára , ktorý Vám spíše závet aj voľbu práva a zaregistruje v registri. Do eur. registra závetov tak bude mať prístup aj nemecký notár, v prípade, ak by sa ded. konanie predsa len začalo v Nemecku, lebo tam budete mať pobyt alebo tam zomriete.
Dobrý deň, pred dvoma rokmi sme kúpili od známej byt. S ničím v ňom sme nehýbali. Po jej smrti si jej syn uplatnil nárok na hnuteľný majetok, ktorý patril zosnulej a bol v tomto byte. V prípravnom dedičskom konaní sme potvrdili, že tento majetok máme a sme ochotní ho vydať. Máme ustnu informáciu, že dedičské konanie bolo ukončené. Môžeme ho vyzvať my, aby si po tieto veci prišiel? Resp. do kedy musíme tento majetok skladovať? Ako máme postupovať, keď nebude reagovať na naše výzvy? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď od poradnaBD:
JUDr. Miriam Imrich Breznoščáková, PhD.
N o t á r & Mediátor

Dobrý deň,
Prevod bytu je riešený osobitným zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a následne občianskym zákonníkom – kúpnou zmluvou. S prevodom bytu , ktorý musí byť definovaný podľa výpisu z listu vlastníctva, uvedený popis bytu, príslušenstva bytu, spoločné časti a spoločné zariadenia, sa podľa zákona prevádza aj spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytu a spoluvlastnícky podiel na pozemku, na ktorom stojí bytový dom, v ktorom sa nachádza prevádzaný byt, pokiaľ patrí spoluvlastníkom. Jeho výška sa prerátava pomerom podlahovej plochy bytu k ostatným bytom. Nadobúdateľ musí prehlásiť, že pristupuje k Zmluve o výkone správy a preukázať, že nemá nedoplatky voči správcovi bytového domu či Spoločenstvu vlastníkov bytov.
Pri kúpe bytu na základe kúpnej zmluvy je vhodné v nej uviesť a jasne definovať, či sa prevádza „len“ byt ako nehnuteľnosť alebo aj bytové zariadenie, teda hnuteľné veci v ňom sa nachádzajúce, vyjadrením, napr. že byt sa prevádza v stave a so zariadením v akom sa nachádza ku dňu podpísania zmluvy. Bytové zariadenie môže byť uvedené buď v zmluve alebo môže byť jej prílohou. Týmto vyjadrením sa predíde aj Vašej situácii, z ktorej nie je jasné, či ste kúpou bytu nadobudli aj bytové zariadenie alebo ho len máte v nájme, či ho neodôvodnene užívate.
Ak máte za to, že ste bytové zariadenie nenadobudli, mali ste sa s vlastníčkou dohodnúť o vyprataní bytu s nejakým časovým ohraničením. Teraz, po jej smrti to môžete urobiť s jej právnym nástupcom, teda dedičom.
Buď sa dohodnete s dedičom mimo dedičského konania, písomnou dohodu, či protokolom o odovzdaní bytového zariadenia, no mali by ste ho vydať len ozaj oprávnenému dedičovi. Ak chcete mať ozaj právnu istotu, môžete zoznam vecí uviesť a predložiť notárovi prejednávajúcemu dedičstvo, že patria do dedičstva pop poručiteľke, aby ich pojal do súpisu majetku. Notár ako poverený súdny komisár o tom oboznámi dediča, dedičov, určí ich hodnotu, ak ju neuvediete už Vy a tieto veci prejedná, teda deklaruje v dedičskom rozhodnutí, ktorý z dedičov ich nadobudol, no Vás k vydaniu vecí zaväzovať nebude. Následne sa oprávnený dedič preukáže právoplatným dedičským rozhodnutím Vám a Vy môžete tieto veci vydať práve jemu, spôsobom a v lehote dohodnutou.
Vy nie ste účastníkom konania, preto Vás notár predvolávať na dedičské konanie nebude ani nebude doručovať.
S úctou
Vaša notárka
Notársky úrad
093 01 Vranov n. T., M. R. Štefánika 2427,
Po,Ut,,Št: 7.30-16.00, Str., Pi 7.30-16.15
tel. 057 446 25 88, mobil 0905 345 501
Notársky úrad
094 31 Hanušovce n. T., Slovenská 711/59
Ut,Št,: 7.30-16.00
mobil 0905 655 039
www.notar-vranov.sk
e-mail: miriam.breznoscakova@notar.sk

Poskytuje tieto služby v rámci notárskej a inej činnosti
• Osvedčovanie podpisov, listín, vydávanie výpisov z OR Spisovanie závetov, listín o vydedení a iných úkonov pre prípad smrti
• Spisovanie kúpnych , darovacích, zámenných, zaopatrovacíh zmlúv, zmlúv o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a vecných bremenách vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Spisovanie dohôd manželov o dispozícii s bezpodielovým spoluvlastníctvom a o vyporiadaní BSM vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Notárska úschova peňazí a listín
• Spisovanie listín pri zakladaní a zmenách v obchodných spoločnostiach vrátane elektronických návrhov na zápis v obchodnom registri so zníženým súdnym poplatkom min.50%
• Spisovanie vyhlásení dlžníkov o súhlase s exekúciou – exekučné tituly pre veriteľov
• Registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv k hnuteľným veciam - NCRzp
• Registrácia do registra Partnerov verejného sektora - RPVS
• Osvedčovanie priebehov schôdzí, zhromaždení spoločností, dobrovoľných dražieb, prijímateľov 2%
• Osvedčovanie vyhlásení rôzneho druhu (napr. vydržania..)
• Spisovanie návrhov na dodatočné konanie o dedičstve
• Spisovanie plnomocenstiev a vyhlásení aj v anglickom jazyku
• Spisovanie iných listín, návrhov a podaní
• Poskytovanie právnych rád

Mimosúdne riešenie sporov v majetkových, manželských a dedičských veciach prostredníctvom mediátora
16.09.2019 01:50

Erika
Dobrý deň, som bezdetná a nemám manžela. Chcem sa spýtať kto by v takomto prípade dedil môj majetok. Mam 2 nevlastných súrodencov z otcovej strany, s ktorými som sa nikdy nevidela a nemám o to záujem. Mali by nárok na dedičstvo? Chcela by som, aby v prípade mojej smrti dostala všetko moja mama. Mám súrodencov notársky pre istotu vydediť?

Odpoveď od poradnaBD:
Dobrý deň,
keďže nemáte deti, manžel by sa presunul z 1. do 2. dedičskej skupiny, v ktorej by dedil spolu s Vašimi rodičmi, on však polovicu. Ak chcte. aby dedila len Vaša matka, stačí napísať závet, ktorým celý svoj majetok odkážete jej a tým opomeniete manžela, pretože ten nemá postavenie neopomenuteľných dedičov. Pokiaľ by sa však mama nedožila Vašej smrti, teda by Vás predumrela, nastúpi na dedenie Váš manžel ako zákonných dedič. Ak sa tomu chcete vyhnúť, treba ustanoviť mame, ako závetnej dedičke, náhradného dediča.
Pokiaľ ide o Vašich polorodých súrodencov, tí sú dedičmi až v 3. ded. skupine, teda ak by nededil nikto v 2. ded. skupine a nebol by ani závet. Súrodenci sa vydediť nemôžu, iba potomkovia. Aby nededili si zabezpečíte spísaním závetu v prospech mamy, príp. jej náhradného dediča.
S úctou
Vaša notárka
Notársky úrad
093 01 Vranov n. T., M. R. Štefánika 2427,
Po,Ut,,Št: 7.30-16.00, Str., Pi 7.30-16.15
tel. 057 446 25 88, mobil 0905 345 501
Notársky úrad
094 31 Hanušovce n. T., Slovenská 711/59
Ut,Št,: 7.30-16.00
mobil 0905 655 039
www.notar-vranov.sk
e-mail: miriam.breznoscakova@notar.sk

Poskytuje tieto služby v rámci notárskej a inej činnosti
• Osvedčovanie podpisov, listín, vydávanie výpisov z OR Spisovanie závetov, listín o vydedení a iných úkonov pre prípad smrti
• Spisovanie kúpnych , darovacích, zámenných, zaopatrovacíh zmlúv, zmlúv o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a vecných bremenách vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Spisovanie dohôd manželov o dispozícii s bezpodielovým spoluvlastníctvom a o vyporiadaní BSM vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Notárska úschova peňazí a listín
• Spisovanie listín pri zakladaní a zmenách v obchodných spoločnostiach vrátane elektronických návrhov na zápis v obchodnom registri so zníženým súdnym poplatkom min.50%
• Spisovanie vyhlásení dlžníkov o súhlase s exekúciou – exekučné tituly pre veriteľov
• Registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv k hnuteľným veciam - NCRzp
• Registrácia do registra Partnerov verejného sektora - RPVS
• Osvedčovanie priebehov schôdzí, zhromaždení spoločností, dobrovoľných dražieb, prijímateľov 2%
• Osvedčovanie vyhlásení rôzneho druhu (napr. vydržania..)
• Spisovanie návrhov na dodatočné konanie o dedičstve
• Spisovanie plnomocenstiev a vyhlásení aj v anglickom jazyku
• Spisovanie iných listín, návrhov a podaní
• Poskytovanie právnych rád

Mimosúdne riešenie sporov v majetkových, manželských a dedičských veciach prostredníctvom mediátora
03.09.2019 16:47

Jozef
Dobrý den,
dovolil bych si mít dotaz na paní notářku. Dotaz se týká mé mamky žijící na východním Slovensku(83 let)
Může požádat o svůj dědický podíl 1/5 z celkového dědictví, které proběhlo v roce 1986 po smrti její matky – ovdovělé. Závěť nebyla, dědictví ze sourozenců nikdo neodmítl. Z pěti sourozenců tehdy po dohodě jak je v usnesení notářství stoj, že vše přechází na jejich bratra Juraje. Cituji výrok „ktorý sa zavazuje v prípade náhrady, alebo získania výnosu z prevádzaných nehnutelnosti vyplatit ustupujícím dedicom (štyrom súrodencom) každému z nich alikvotnú část tj. 1/5-iny z realizačnej ceny a to hned po realizácii bezúročně“ Predmetom dedictví jsou zemědělské nemovisti v úžívání JRD, jako aj podiel z lesov.
Po smrti Juraja, vše popsané přešlo v dědickém řízení na jeho děti. Když jsem učinil k nim dotaz ohledně 1/5 mé mamky, tak mi napsali, že v podstatě má „smůlu“ že si o to měla požádat dřív apod. Navíc, že nechtějí takto ucelené dědictví dělit. Je reálna šance uplatnit ze strany mojí mamky podíl 1/5 z celkového dědictví? Předem děkuji za vaši odpověď.

Odpoveď od poradnaBM:
Dobrý deň,
ak už dedičské konanie prebehlo, nanovo sa o tom konať jedná. Môže sa prejednávať len to, čo ešte prejednané nebolo, teda novoobjavený majetok. V tomto majú Vaši príbuzní pravdu. Mama však má nárok na finančné plnennie zodpovedajúce 1/5 z utrženej ceny či užb n ájmu laebo predaja nadobúdateľom v ded. konaní.
Do istého času bola možná dohoda o vyrovnaní ded. podielov, teraz už nie. Jedinou možnosťou ako sa získať k týmto pozemkom je darovacia zmluva medzi dedičmi Jozefa a mamou alebo Vami.
Vaša notárka

Notársky úrad
093 01 Vranov n. T., M. R. Štefánika 2427,
Po,Ut,,Št: 7.30-16.00, Str., Pi 7.30-16.15
tel. 057 446 25 88, mobil 0905 345 501
Notársky úrad
094 31 Hanušovce n. T., Slovenská 711/59
Ut,Št,: 7.30-16.00
mobil 0905 655 039

www.notar-vranov.sk
e-mail: miriam.breznoscakova@notar.sk

Poskytuje tieto služby v rámci notárskej a inej činnosti
• Osvedčovanie podpisov, listín, vydávanie výpisov z OR Spisovanie závetov, listín o vydedení a iných úkonov pre prípad smrti
• Spisovanie kúpnych , darovacích, zámenných, zaopatrovacíh zmlúv, zmlúv o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a vecných bremenách vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Spisovanie dohôd manželov o dispozícii s bezpodielovým spoluvlastníctvom a o vyporiadaní BSM vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Notárska úschova peňazí a listín
• Spisovanie listín pri zakladaní a zmenách v obchodných spoločnostiach vrátane elektronických návrhov na zápis v obchodnom registri so zníženým súdnym poplatkom min.50%
• Spisovanie vyhlásení dlžníkov o súhlase s exekúciou – exekučné tituly pre veriteľov
• Registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv k hnuteľným veciam - NCRzp
• Registrácia do registra Partnerov verejného sektora - RPVS
• Osvedčovanie priebehov schôdzí, zhromaždení spoločností, dobrovoľných dražieb, prijímateľov 2%
• Osvedčovanie vyhlásení rôzneho druhu (napr. vydržania..)
• Spisovanie návrhov na dodatočné konanie o dedičstve
• Spisovanie plnomocenstiev a vyhlásení aj v anglickom jazyku
• Spisovanie iných listín, návrhov a podaní
• Poskytovanie právnych rád

Mimosúdne riešenie sporov v majetkových, manželských a dedičských veciach prostredníctvom mediátora
20.08.2019 15:17

Renáta
Dobrý deň, prosím Vás o radu. Ako sa určí pri dedičskom konaní hodnota ornej pôdy, ktorú nebohý nadobudol kúpou a darovaním?

Odpoveď od poradnaBM:
Dobrý deň,
je úlohou notára ako súdneho komisára v dedičskom konaní určiť všeobecnú hodnotu majetku aj ornej pôdy. VHM sa rozumie trhová cena, ktorú by bolo možné dosiahnuť. Je v jeho právomoci zaobstarať si dôkaz - cenový predpis - zák. č. 582/2004 Z.z. v znení 465/2008 Z.z., potvrdenie realitných kancelárií, družstiev, porovnávacia metóda ...a pod.
Cena sa určuje ku dňu smrti, nie nadobudnutia.
Vaša notárka

Notársky úrad
093 01 Vranov n. T., M. R. Štefánika 2427,
Po,Ut,,Št: 7.30-16.00, Str., Pi 7.30-16.15
tel. 057 446 25 88, mobil 0905 345 501
Notársky úrad
094 31 Hanušovce n. T., Slovenská 711/59
Ut,Št,: 7.30-16.00
mobil 0905 655 039

www.notar-vranov.sk
e-mail: miriam.breznoscakova@notar.sk

Poskytuje tieto služby v rámci notárskej a inej činnosti
• Osvedčovanie podpisov, listín, vydávanie výpisov z OR Spisovanie závetov, listín o vydedení a iných úkonov pre prípad smrti
• Spisovanie kúpnych , darovacích, zámenných, zaopatrovacíh zmlúv, zmlúv o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a vecných bremenách vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Spisovanie dohôd manželov o dispozícii s bezpodielovým spoluvlastníctvom a o vyporiadaní BSM vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Notárska úschova peňazí a listín
• Spisovanie listín pri zakladaní a zmenách v obchodných spoločnostiach vrátane elektronických návrhov na zápis v obchodnom registri so zníženým súdnym poplatkom min.50%
• Spisovanie vyhlásení dlžníkov o súhlase s exekúciou – exekučné tituly pre veriteľov
• Registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv k hnuteľným veciam - NCRzp
• Registrácia do registra Partnerov verejného sektora - RPVS
• Osvedčovanie priebehov schôdzí, zhromaždení spoločností, dobrovoľných dražieb, prijímateľov 2%
• Osvedčovanie vyhlásení rôzneho druhu (napr. vydržania..)
• Spisovanie návrhov na dodatočné konanie o dedičstve
• Spisovanie plnomocenstiev a vyhlásení aj v anglickom jazyku
• Spisovanie iných listín, návrhov a podaní
• Poskytovanie právnych rád

Mimosúdne riešenie sporov v majetkových, manželských a dedičských veciach prostredníctvom mediátora
14.08.2019 16:24

A+A
Zákonný dedič starý pán, býva v Domove dôchodcov, je príčetný. Jej dcéra býva v cudzine. Požiadala ma či by som nevybavil ich pozemky v dedičskom konaní. Voči rodine som celkom cudzia osoba.Môžem podať na súde Návrh na prejednanie dodatočného dedičského konania vo vlastnom mene ako navrhovateľ s tým že bude pripojené splnomocnenie od dediča alebo navrhovateľom môže byť len dedič (zatiaľ len domnelý). Alebo návrh napíšem v mene starého pána a podpíše starý pán a až po predvolaní na pojednávanie u notára ma splnomocní na zastup. v dedičskom konaní. Ktorý postup je správny?

Odpoveď od poradnaBM:
Dobrý deň,
návrh môže podpísať dedič a k nemu rovno pripojiť plnomocenstvo, že ho zastupujete. Rovnako môžete podať návrh aj vy v mene dediča na základe priloženého splnomocnenia. Oba postupy sú správne.
Vaša notárka

Notársky úrad
093 01 Vranov n. T., M. R. Štefánika 2427,
Po,Ut,,Št: 7.30-16.00, Str., Pi 7.30-16.15
tel. 057 446 25 88, mobil 0905 345 501
Notársky úrad
094 31 Hanušovce n. T., Slovenská 711/59
Ut,Št,: 7.30-16.00
mobil 0905 655 039

www.notar-vranov.sk
e-mail: miriam.breznoscakova@notar.sk

Poskytuje tieto služby v rámci notárskej a inej činnosti
• Osvedčovanie podpisov, listín, vydávanie výpisov z OR Spisovanie závetov, listín o vydedení a iných úkonov pre prípad smrti
• Spisovanie kúpnych , darovacích, zámenných, zaopatrovacíh zmlúv, zmlúv o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a vecných bremenách vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Spisovanie dohôd manželov o dispozícii s bezpodielovým spoluvlastníctvom a o vyporiadaní BSM vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Notárska úschova peňazí a listín
• Spisovanie listín pri zakladaní a zmenách v obchodných spoločnostiach vrátane elektronických návrhov na zápis v obchodnom registri so zníženým súdnym poplatkom min.50%
• Spisovanie vyhlásení dlžníkov o súhlase s exekúciou – exekučné tituly pre veriteľov
• Registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv k hnuteľným veciam - NCRzp
• Registrácia do registra Partnerov verejného sektora - RPVS
• Osvedčovanie priebehov schôdzí, zhromaždení spoločností, dobrovoľných dražieb, prijímateľov 2%
• Osvedčovanie vyhlásení rôzneho druhu (napr. vydržania..)
• Spisovanie návrhov na dodatočné konanie o dedičstve
• Spisovanie plnomocenstiev a vyhlásení aj v anglickom jazyku
• Spisovanie iných listín, návrhov a podaní
• Poskytovanie právnych rád

Mimosúdne riešenie sporov v majetkových, manželských a dedičských veciach prostredníctvom mediátora
26.07.2019 23:26

Adriana Čuláková
Dobrý deň, žijem s partnerom /priateľom/ v spoločnej domácnosti aj s deťmi, ktoré mám z predchádzajúceho manželstva. Priateľ vlastné deti nemá, má dvoch žijúcich súrodencov a žijúceho otca. Priateľ spísal na notárskom úrade závet v môj prospech. Čo sa stane, ak zomriem ja skôr ako on, keď nezmení závet? Budú po ňom dediť moje deti /keďže v závete som bola ja dedičom/, alebo jeho otec, resp. jeho súrodenci? Ďakujem.

Odpoveď od poradnaBD:
Dobrý deň,
Vaše deti nie sú a nebudú zákonnými dedičmi po Vašom partnerovi, iba po Vás. Ak zomriete skôr a v závete nie sú ustanovení náhradní závetní dedičia, prípade dedenia po ňom budú dediť jeho zákonní dedičia, teda v 2. ded. skupine jeho otec ( ak bude ešte žiť) alebo jeho súrodenci, ak už otec žiť nebude a spolu s nimi oboma aj spolužijúce osoby žijúce v spoločnej domácnosti buď odkázané výživou na poruč. alebo spolu s ním hospodáriace najm. 1 rok pred smrťou,
Ak chcete zabezpečiť právne nástupníctvo po Vašom druhovi Vašim deťom, odporúčam Vám zmeniť/doplniť závet o náhradných dedičov, Vaše deti, čo sa bežne robí spolu už v "prvom" závete.
S úctou

Vaša notárka

Notársky úrad
093 01 Vranov n. T., M. R. Štefánika 2427,
Po,Ut,,Št: 7.30-16.00, Str., Pi 7.30-16.15
tel. 057 446 25 88, mobil 0905 345 501
Notársky úrad
094 31 Hanušovce n. T., Slovenská 711/59
Ut,Št,: 7.30-16.00
mobil 0905 655 039

www.notar-vranov.sk
e-mail: miriam.breznoscakova@notar.sk

Poskytuje tieto služby v rámci notárskej a inej činnosti
• Osvedčovanie podpisov, listín, vydávanie výpisov z OR Spisovanie závetov, listín o vydedení a iných úkonov pre prípad smrti
• Spisovanie kúpnych , darovacích, zámenných, zaopatrovacíh zmlúv, zmlúv o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a vecných bremenách vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Spisovanie dohôd manželov o dispozícii s bezpodielovým spoluvlastníctvom a o vyporiadaní BSM vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Notárska úschova peňazí a listín
• Spisovanie listín pri zakladaní a zmenách v obchodných spoločnostiach vrátane elektronických návrhov na zápis v obchodnom registri so zníženým súdnym poplatkom min.50%
• Spisovanie vyhlásení dlžníkov o súhlase s exekúciou – exekučné tituly pre veriteľov
• Registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv k hnuteľným veciam - NCRzp
• Registrácia do registra Partnerov verejného sektora - RPVS
• Osvedčovanie priebehov schôdzí, zhromaždení spoločností, dobrovoľných dražieb, prijímateľov 2%
• Osvedčovanie vyhlásení rôzneho druhu (napr. vydržania..)
• Spisovanie návrhov na dodatočné konanie o dedičstve
• Spisovanie plnomocenstiev a vyhlásení aj v anglickom jazyku
• Spisovanie iných listín, návrhov a podaní
• Poskytovanie právnych rád

Mimosúdne riešenie sporov v majetkových, manželských a dedičských veciach prostredníctvom mediátora
18.07.2019 14:24