PORADŇA


Neváhajte nám položiť otázky, ktoré Vás zaujímajú. Odpoveď Vám zašleme do 1 týždňa.

Dotazujúci klient, žiadajúci o bezplatnú právnu radu, zaslaním svojej otázky, dáva notárovi výslovný súhlas na použitie jeho dotazu na účely zverejnenia, bez zverejnenia akéhokoľvek osobného údaja, vrátane mena dotazujúceho klienta.
Mária Prokopová
počúvala som Vašu reláciu v televíznom štúdiu v Bratislave a z toho dôvodu Vás žiadam a prosím o odbornú radu:
Podala som žiadosť o dodatočne objavené dedičstvo po zomrelej Eve Baláž, ktorá zomrela v Amerike ešte v roku 1973. Menovaná sa narodila na Slovensku a v roku 1926 odišla do Ameriky aj so svojím manželom za prácou a už na Slovensko sa viac nevrátili. Nehnuteľný majetok, čiže poľnohospodársku pôdu, zdedila po rodičoch, a to spolu aj so svojimi súrodencami, ešte pred odchodom do Ameriky. Z uvedeného vyplýva, že jej podiel sa nachádza v každej parcele, ktorú vlastnia aj jej ostatní súrodenci.
Musím Vás oboznámiť s tým, že zomrelá zanechala Testament, v ktorom rozdelila svoj majetok, a to určenou sumou 25 000 dolárov, takto:
1/3 pre kostol, nachádzajúci sa v USA,
1/3 pre pána farára, pôsobiaceho v uvedenom kostole,
1/3 pre synovca, ktorý sa nachádza na Slovensku.
Jediný problém, ktorým argumentuje naša notárka, je ten, že v Testamente je uvedené slovíčko kdekoľvek sa majetok nachádza. Z uvedeného dôvodu nechcú priznať dedičstvo pokrvným súrodencom žijúcim na Slovensku.
Môj názor je taký, že v Testamente nezahrnula poľnohospodársku pôdu, ktorá sa nachádza v jej rodisku na Slovensku. Podľa mňa slovíčko kdekoľvek mohlo znamenať aj to, že majetok, čo vlastnila v Amerike, sa mohol nachádzať na rôznych miestach (príklad: rodinný dom, alebo auto, hotovosť v banke, čiže kdekoľvek, lebo menovite nič okrem uvedenej sumy neuviedla). Ďalšia logická úvaha potvrdzuje to, že dedičstvo na Slovensku nebolo do Testamentu zahrnuté, lebo v takom prípade by bola dedičstvo pridelila synovcovi, ktorému odkázala len 1/3 z uvedenej sumy v Testamente. A taktiež je logické, že do uvedenej sumy nemohlo byť zahrnuté dedičstvo, nachádzajúce sa na Slovensku, lebo nebola nikým hodnota vyčíslená. Poznamenávam, že zomrelá bola vdova a bezdetná.
Od Vás by som potrebovala vyhlásenie, či notár, alebo iný právny konateľ má právo alebo možnosť posúdiť a rozhodnúť v takomto nie dosť jasnom prípade.
Podľa môjho názoru sa uvedená záležitosť dá posúdiť podľa toho, ako kto uzná za vhodné.
Za pochopenie Vám vopred ďakujem a budem čakať Vašu odpoveď.

Odpoveď od Miriam Imrich Breznoščáková.o.:
Dedičské právo posudzuje súd či notár, ktorý prejednáva dedičstvo. Teda
americky orgán posúdil závet ako univerzálny, vzťahujúci sa na všetok
majetok. Aj keby rozhodoval slovenský notár o pozemkoch v SR, rozhodoval
by podĺa amerického hmotného dedičského práva a bol by viazaný posúdením
dedičov, teda aj vyhodnotením závetu. V SR je možnè, aby sa ten, kto sa
cíti byť dedičom domáhal žalobou na súde, aby určil napr. Obsah či
platnosť závetu, po poučení v dedičskom konaní. Ako je to v USA neviem.
Obráťte sa s pomocou na slovenský konzulát v danom štáte USA, príp. Na MS SR JUDr. Hačkovú.
28.04.2014 13:49

Lukáš
Dobrý deň,

Mám jednu otázku: Poznám jednu staršiu pani, ktorá nemá prístup k internetu a potrebovala by poradiť v jednej veci: Jej manžel nedávno zomrel, v súčasnosti sa začína dedičské konanie. Okrem iného jej zanechal auto staršieho typu (odhadovaná predajná suma do 350 eur), ktoré je v súčasnosti napísané na jeho mene a teda podlieha dedičskému konaniu. Pani však nemá vodičský preukaz, je už staršia, a preto by auto rada predala. Je možné predať toto auto aj počas dedičského konania, či je potrebné počkať až do jeho ukončenia? Ak nie, pri dokončovaní dedičského konania musí byť auto najskôr prepísané na ňu, a až následne na kupujúceho, alebo môže byť rovno prepísané nového majiteľa? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď od Miriam Imrich Breznoščáková.o.:
Je potrebné počkať do skončenia dedičského konania, v ktorom auto nadobudne niektorý z dedičov. Táto osoba sa potom preukáže právoplatným osvedčením o dedičstve pred príslušným dopravným inšpektorátom a ten prepíše auto na dediča. Až následne po týchto úkonoch možno pristúpiť k predaju auta a k jeho prepisu na kupujúceho.
25.03.2014 21:43

Julius Mihalcin
Dobry den prajem!

Rad by som sa spytal info.ohladne vydrzania prava dozivotneho uzivania darovanej nehnutelnosti, kt.som vylucnym vlastnikom.
V roku 1992 som darovacou zmluvou daroval nehnutelnost svojmu synovi s prislubom osobneho zavazku zabezpecujucemu mi pravo dozivotneho bezplatneho byvania a uzivania predmetu daru. V roku 2010 vsak syn nahle zomrel a vo aktualnom vypise z katastra nehnutelnosti je novym vlastnikom nehnutelnosti urcena manzelka po zosnulom synovi, avsak bez akejkolvek povinnosti plnenia vecneho bremena voci mojej osobe, resp.pravo dozivotne uzivat darovanu nehnutelnost.
Otazkou zostava, ci je mozne postupit pravne kroky-podanie zaloby, o urcenie vecneho bremena/vznik vecneho bremena vydrzanim/trpenie prava zodpovedajuceho vecnemu bremenu, ze terajsia vlastnicka ako zalovana je povinna strpiet vykon prava zodpovedajucemu bremenu zalobcom - darcom.
Vopred dakujem za odpoved.
S pozdravom

Mihalcin

Odpoveď od Miriam Imrich Breznoščáková.o.:
Vydržanie práva vecného bremena

§ 63
Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní

Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo o vydržaní práva zodpovedajúceho vecnému bremenu sa vydáva formou notárskej zápisnice. Notárska zápisnica musí obsahovať
a) vyhlásenie účastníka, že splnil podmienky vydržania podľa osobitného predpisu,6) najmä okolnosti odôvodňujúce začatie oprávnenej držby, trvanie a nepretržitosť držby. K vyhláseniu účastník dokladá
1. vyjadrenia osôb, ktorým posledný zápis v katastri nehnuteľností preukazuje vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu, alebo ich právnych nástupcov, ak sú tieto osoby známe, že nemajú k vzniku vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu výhrady,
2. vyjadrenie obce, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, že nemá k vzniku vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu výhrady,
3. vyjadrenie právnickej osoby, ktorá je príslušná na správu nehnuteľností podľa osobitného predpisu 6a) alebo má právo nakladať s nehnuteľnosťami podľa osobitného predpisu, 6b )
že nemá k vzniku vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu výhrady,
b ) označenie dôkazov, ktoré boli notárovi predložené na potvrdenie osvedčovaných skutočností,
c) uvedenie dňa, ktorým účastník nadobudol vydržaním vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu.
07.02.2014 13:31

Kačuriak Jozef
Dobrý deň.
Rád by som sa dozvedel čo mám robiť ak mi Notár zmaril môj úkon pri predaji nehnuteľnosti a napísal mi neplatnú Notársku zápisnicu. O tom že zápisnica je neplatná rozhodol Okresný exekučný súd, právoplatne a zrušil mi celé konanie na základe čoho som nedostal peniaze z druhej časti kúpnej ceny,z kúpnej zmluvy. Mohol takúto zápisnicu vôbec Notár spísať a zobrať odo mňa riadny poplatok? Ďakujem.

Odpoveď od Miriam Imrich Breznoščáková.o.:
Notár vykonáva svoju činnosť vlastným menom a na vlastnú zodpovednosť. Ak osobitný zákon neustanovuje inak, notár zodpovedá za škodu tomu, kto ju spôsobil on alebo jeho zamestnanci. Práve pre takéto situácie zákon ustanovuje povinnosť notára uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s vykonávaním notárskej činnosti. Toto poistenie predstavuje určitú záruku, že verejnosť v prípade, ak notár poruší svoju povinnosť, nebude poškodená.
21.01.2014 17:50

Janečková Mária
Dobrý deň, može moja sestra, ktorá je vdova, nemá děti, len 4 súrodencov, darovať svojej neteri (mojej dcére), ktorá má české občianstvo nemovitosť-náš rodinný dom? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď od Miriam Imrich Breznoščáková.o.:
Vaša sestra môže svoj majetok darovať komukoľvek, aj svojej neteri, ktorá má občianstvo ČR. Je to jej slobodná vôľa ako naloží so svojím majetkom.
02.01.2014 10:49

Mima
Dobry den.
Moja mama chce mne a bratovi darovat polovicne podiely z bytu.
Moj manzel ma 8 rocne nemanzelske dieta, spolu mame jedno dvojrocne neplnolete dieta.
Zaujima ma, ci v pripade, ze by sme s manzelom a nasim spolocnym dietatom zahynuli pri autonehode alebo jej nasledkom (najprv ja, o par dni manzel a po nom dieta alebo dieta a tak manzel), mohlo stat, ze by sa konecnym dedicom casti bytu mojej mamy stalo nemanzelske dieta (podla zakona je surodenec hoci nevlastny vo vyssej dedicskej skupine ako stary rodic alebo nasledne moj brat).
Ak je realnou moznost, ze by (akykolvek) moj majetok v konecnom dosledku mal v pripade takejto nestastnej udalosti v ramci dedicskeho konania pripadnut nemanzelskemu dietatu mojho manzela a zaroven nevlastnemu surodencovi mojho dietata, ako mam postupovat, ked si zelam, aby v dedeni bola uprednostnena moja pozostala rodina (matka, brat, synovec). Napisat zavet v prospech napr brata mozem len tak, aby som zakonne neobmedzila prava vlastneho dietata a moje neplnolete dieta nemoze napisat zavet v prospech mojej rodiny, hoci ide primarne o moj majetok a ja by som si zelala, aby sa vratil do mojej rodiny. Dakujem za odpoved.

Odpoveď od Miriam Imrich Breznoščáková.o.:
Je tu reálna možnosť, že ak zomriete, zomrie aj Vaše dieťa a po Vás aj manžel – dedičom právom po Vašom manželovi, by sa k Vášmu majetku mohlo dostať manželovo dieťa v I. dedičskej skupine. Ak by ste chceli obmedziť jeho právo dediť, odporúčam Vám spísať závet, kde ustanovíte za dediča svoje dieťa a ako náhradného dediča ustanovíte rodičov, alebo brata, alebo synovca.
20.12.2013 11:01

Helena Černá
Dobrý deň. Tento rok sme zdedili s bratom po matke druhú polovicu nehnuteľnosti so starým domom a prvú polovicu sme zdedili roku 1975. Čiže máme ju pol na pol. Bratov syn prejavil záujem ,žeby nehnuteľnosť od nás kúpil. Ani jeden z nás nemáme tam trvalý pobyt. Matka tam bývala 58 rokov. Bude tento predaj oslobodený od dane z príjmu? Kúpno predajná zmluva môže byť jedna? Budeme na nej uvedení ja aj môj brat ako predávajúci alebo je lepšie dve zmluvy každý sám za seba?
S pozdravom a ďakujem Helena

Odpoveď od Miriam Imrich Breznoščáková.o.:
Príjem z predaja nehnuteľnosti je oslobodený od dane v prípade nadobudnutia nehnuteľnosti dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov), takže aj Váš príjem z predaja nehnuteľnosti bude oslobodený od dane.
Pokiaľ ide o Vašu druhú otázku, kúpno predajná zmluva môže byť len jedna a je to pre Vás aj výhodnejšie, napríklad pokiaľ ide o správne poplatky za podanie návrhu na vklad na príslušný Okresný úrad – katastrálny odbor, keďže v prípade 2 zmlúv by ste zaplatili 132,-€, zatiaľ čo v prípade 1 zmluvy zaplatíte za vklad 66,-€. U notára ale na týchto poplatkoch môžete ušetriť, keďže notár tieto zmluvy zasiela elektronicky a platí sa len polovica poplatku – 33,-€ a v prípade ďalšieho úkonu notára – oznámenia o zamýšľanom návrhu na vklad to nakoniec môže byť len 18,-€!
12.12.2013 17:20

Marta
Dobrý deň, chcem sa spýtať, keď je v banke založený terminovaný vklad na dvoch majiteľov účtu, jeden z majiteľov zomrie, ide tento účet do dedičského konania ? Vopred ďakujem

Odpoveď od Miriam Imrich Breznoščáková.o.:
Do dedičského konania po poručiteľovi bude pojatá tá polovica účtu, ktorá je vedená na meno poručiteľa.
10.12.2013 11:40

timur
dobry den potreboval by som poradit.pred meiacom mi zomrela mama ,nemala muza nikoho len mna a sestru.takze sme jediny dedici,no este sme nemali ani dedicske konanie a sestra bez opytania potajomky z jej domu zobrala vsetku novu elektroniku.a pritom sme sa dohodli ze do dedicskeho konania sa nicoho nedotkneme.co mam robit ,bojim sa ze zoberie aj ostatne veci a ja to uz nikdy neuvidim

Odpoveď od Miriam Imrich Breznoščáková.o.:
Odporúčam Vám obrátiť sa na notára, ktorý vedie konanie po Vašej nebohej matke, aby vykonal neodkladné opatrenia. Účelom vykonania neodkladných opatrení je uchovať majetok z dedičstva v stave, v akom sa nachádza, až do ukončenia dedičského konania a jeho odovzdania dedičom. Neodkladné opatrenie sa realizuje najmä v prípade ak je zo situácie zrejmé, že by došlo k poškodeniu, príp. znehodnoteniu vecí z dedičstva, ale aj v prípade, ak pre pory medzi účastníkmi dedičského konania hrozí poškodenie ich záujmov vo vzťahu k dedičstvu, čo je zrejme Váš prípad. Výber spôsobu vykonania neodkladných opatrení je už na notárovi – môže ísť o zapečatenie domu, ak bola Vaša matka jediným užívateľom domu, alebo ak tomu nebráni iná vážna skutočnosť a toto zapečatenie domu poručiteľa je spravidla spojené aj so súpisom vecí, ktoré sa tam nachádzajú. O tomto úkone notár ak súdny komisár spíše zápisnicu, ktorú podpisujú všetci zúčastnení (môžu to byť prítomní účastníci konania, ak to nie je možné, je prítomná nezúčastnená osoba.)
15.10.2013 12:27

irena
dobry den, chcela by som sa opytat,mam sestru ktora je nezamestnana a budeme mat dedicske konanie a aj ona bude musiet zaplatit poplatky ?tak ako ja co som zamestnana,dakujem

Odpoveď od Miriam Imrich Breznoščáková.o.:
Podľa ustanovení občianskeho zákonníka dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za poručiteľove dlhy a ak je viac dedičov, zodpovedajú za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu. Medzi pohľadávky, ktoré je pohrebné uhradiť patria aj trovy konania o dedičstve. Napríklad: Ak Vaša sestra nadobudne polovicu dedičstva, tak aj poplatok notára bude platiť v polovici. Skúste sa s notárom dohodnúť na splátkach tohto poplatku. Možno Vám vyjde v ústrety a poplatok za prejednanie dedičstva bude môcť Vaša sestra splácať po splátkach.
11.09.2013 19:02